ساخت نماهنگ(موزیک ویدئوی) از اجرای زنده علی قمصری یکی از تارنوازهای بنام کشور به همراه گروه کادوس در تالش در هشتم آذر 1400 انجام شد.

جهت تماشای نماهنگها وارد لینکهای زیر شوید

https://www.instagram.com/p/CWnvBlQocKh/

https://www.instagram.com/p/CWulF90IU_s/

https://www.instagram.com/p/CXTZnjpoH2g/

  tags