پروژه نماهنگ تالشی به خوانندگی آرمین فریدی به پایان رسید و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

  tags