فیلم کوتاه جاودانگی

فیلم کوتاه جاودانگی بر اساس ایده ای ماورایی و بر اساس طرحی از سجاد بالاجانی به کارگردانی بنده ساخته شد.