تصویربرداری فیلم کوتاه دیوانگی با نویسندگی و بازی "سجاد بالاجانی" و کاگردانی من  و با موضوع انسان و محیط زیست به زودی شروع میشود.