نماهنگ گیلکی "دل بی قرار" به خوانندگی حامد سلیمی ساخته و منتشر شد.

  tags